22512 KAMAKHYA - MUMBAI LTT Karmabhoomi SF Exp runs only on SAT