12820 ANAND VIHAR - BHUBANESWAR Odisha Sampark Kranti Exp runs only on TUE,FRI