12650 H NIZAMUDDIN - YESVANTPUR Karnataka Sampark Kranti Exp runs only on MON,TUE,THU,SAT,SUN