76515 BAIYYAPPANAHALI - MARIKUPPAM MEMU runs only on MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT