12152 HOWRAH - MUMBAI LTT Samarsata SF Exp runs only on FRI,SAT