12121 JABALPUR - H NIZAMUDDIN Madhya Pradesh Sampark Kranti Exp runs only on WED,FRI,SUN