15624 KAMAKHYA - BHAGAT KI KOTHI Express runs only on FRI